Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nakle nad Notecią / Radni - Sesja
LVII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018 - 2023 w dniu 10 listopada 2022, godz. 14:00, w s.21 Urzędu

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
a)
stwierdzenie kworum
b)
zatwierdzenie porządku obrad
2.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022
Załączniki
2aGłosowanie
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2022-2038
Załączniki
2 bGłosowanie
c)
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zbytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
Załączniki
2 cGłosowanie
3.
Zakończenie obrad14:13