Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
LVIII sesja Rady Miasta w dniu 10 marca 2023, godz. 13:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim.
AD.0012.58.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad LVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski13:03
2.
Stwierdzenie quorum13:03
3.
Przyjęcie porządku obrad13:08
4.
Przyjęcie protokołu z obrad LVII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski13:10
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami13:47
6.
Interpelacje i zapytania radnych13:48
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach13:48
8.
Sprawy różne13:50
a)
zgłaszanie kandydatów
b)
powołanie Komisji Skrutacyjnej
c)
przyjęcie regulaminu głosowania
d)
przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania
e)
podjęcie uchwały
10.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2023 rok14:32
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Zakończenie obrad LVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski