Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białośliwie / Radni
LVII Sesja w dniu 28 czerwca 2023, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy w Białośliwiu, ul. Księdza Kordeckiego 1, sala nr 18
BRG.0004.57.6.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.15:01
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:02
4.
Przyjęcie protokołów LIII, LIV i LVI sesji.15:52
5.
Powołanie sekretarza obrad.15:52
6.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Białośliwie za rok 2022.16:18
7.
Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Białośliwie za rok 2022.16:23
9.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Białośliwie.17:38
13.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVIII.282.2022 Rady Gminy Białośliwie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.18:01
14.
Uchwałą zmieniająca uchwałę Nr L.291.2023 Rady Gminy Białośliwie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.18:03
15.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.18:08
16.
Informacja Przewodniczącego i radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.18:15
17.
Wolne głosy i informacje.18:17
18.
Zakończenie obrad.18:18