Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białośliwie / Radni
II Sesja w dniu 16 maja 2024, godz. 11:00, w Urzędzie Gminy w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1, sala nr 18
BRG.0002.2.5.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.11:02
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.11:04
3.
Przedstawienie porządku obrad11:05
4.
Przyjęcie protokołu LXIX sesji.
5.
Powołanie sekretarza obrad.11:08
6.
Wystąpienie zaproszonych gości.11:10
7.
Powołanie stałych komisji Rady Gminy Białośliwie.11:14
9.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady. 11:59
10.
Informacja Przewodniczącego i radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.12:11
11.
Wolne głosy i informacje.12:37
12.
Zakończenie obrad.12:37