Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś LIII Sesja Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 20 grudnia 2022, godz. 15:00, w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Dyskusja

1.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś.15:02
3.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.15:20
4.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.15:21
5.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy;15:21
6.
Uchwalenie budżetu Gminy na 2023 rok.
1.
Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących projektu budżetu Gminy na 2023 rok,15:34
2.
Dyskusja15:38
3.
Głosowanie:
1)
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2023,15:44
2)
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś na lata 2023-202915:46
7.
Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
1.
zmiany budżetu gminy na rok 2022;15:51
2.
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś15:52
3.
przyjęcia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Reńska Wieś15:54
4.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu (transport zbiorowy)15:57
5.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (Warsztaty Terapii Zajęciowej)15:59
6.
upoważnienia dla Wójta Gminy Reńska Wieś na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej w 2023 roku16:02
7.
Statutu Sołectwa Bytków16:15
Załączniki
BytkówGłosowanie
8.
Statutu Sołectwa Dębowa16:15
Załączniki
DębowaGłosowanie
9.
Statutu Sołectwa Długomiłowice16:16
10.
Statutu Sołectwa Gierałtowice16:16
11.
Statutu Sołectwa Kamionka16:16
12.
Statutu Sołectwa Komorno16:17
Załączniki
KomornoGłosowanie
13.
Statutu Sołectwa Łężce16:17
14.
Statutu Sołectwa Mechnica16:17
15.
Statutu Sołectwa Naczysławki16:18
16.
Statutu Sołectwa Poborszów16:18
17.
Statutu Sołectwa Pociękarb16:18
18.
Statutu Sołectwa Pokrzywnica16:19
19.
Statutu Sołectwa Radziejów16:19
20.
Statutu Sołectwa Reńska Wieś16:19
21.
Statutu Sołectwa Większyce16:20
22.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszarów na północ od torów kolejowych16:22
23.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywnica16:24
8.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
1.
Protokół LI Sesji Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 23 listopada 2022r.16:24
2.
Protokół LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 7 grudnia 2022r.16:24
9.
Sprawy różne16:27
10.
Zapytania i interpelacje.16:27
11.
Zamknięcie obrad16:28