Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XL Sesja w dniu 28 czerwca 2021, godz. 13:00, w Kino „Sokół”, Plac Kościuszki 24.
EO.O.0002.40.2021BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sokółka.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031.
5.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Sokółka za 2020 rok.
6.
Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Sokółka za 2020 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Sokółki.
8.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok.
a)
sprawozdanie Burmistrza Sokółki z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2020 rok,
d)
dyskusja,
e)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok,
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2020 rok,
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2020 rok,
9.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie gminy Sokółka.
10.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokółka
11.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
13.
Zamknięcie sesji.