Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXX Sesja w dniu 22 lipca 2021, godz. 17:00, w tryb zdalny
30

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 454 - projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. Druk Nr 455 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.
5.
Zakończenie obrad sesji.