Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXVIII Sesja w dniu 3 marca 2022, godz. 17:00
38

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/485/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2022 rok. Druk Nr 530 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta,
4.
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 531 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta,
a)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Druk Nr 532 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
5.
Zakończenie obrad sesji