Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Brańszczyk
LIII sesja nadzwyczajna w dniu 29 września 2022, godz. 14:30, w formie zdalnej
RG.0002.8.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.14:41
2.
Stwierdzenie kworum.14:42
3.
Przedstawienie porządku obrad.14:47
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.14:48
5.
Podjęcie uchwały:
1)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2022-203214:51
6.
Zamknięcie obrad.14:58