Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białośliwie / Radni
LXIX Sesja w dniu 23 kwietnia 2024, godz. 15:00, w Urząd Gminy Białośliwie, ul. Ks. Kordeckiego 1, sala nr 18
BRG.0002.69.4.2024

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.15:03
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:04
3.
Przedstawienie porządku obrad.15:05
4.
Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji.15:09
5.
Powołanie sekretarza obrad.15:09
6.
Wystąpienie zaproszonych gości.15:30
8.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Białośliwie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 202/16 położonej w Nieżychowie.15:36
9.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady.15:36
10.
Informacja Przewodniczącego i radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.15:45
11.
Wolne głosy i informacje.15:53
12.
Zakończenie obrad.15:54