Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Reńska Wieś 55 Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych w dniu 18 marca 2024, godz. 15:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;15:31
2.
Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy;
a)
zmiany budżetu gminy na rok 202417:01
b)
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś17:05
c)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”15:49
d)
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2024 roku17:04
e)
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu kadencji 2024-202717:07
3.
Sprawy bieżące;17:28
4.
Zakończenie.17:28