Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy BrańszczykLXVII nadzwyczajna sesja w dniu 28 września 2023, godz. 15:00, w sali OSP w Brańszczyku
RG.0002.10.2023

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.15:17
2.
Stwierdzenie kworum.15:18
3.
Przedstawienie porządku dziennego.15:20
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.15:21
5.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycyjnego w miejscowości Turzyn;15:23
3)
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2023-2032,15:36
4)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek”;15:39
5)
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2023 roku.15:53
6.
Zamknięcie obrad.15:53