Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / RadniLXIX Sesja w dniu 25 stycznia 2024, godz. 12:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.1.2024

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Powiatowi Bełchatowskiemu z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych).12:38
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Powiatowi Bełchatowskiemu z przeznaczeniem na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji).12:39
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (Powiatowi Bełchatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich).12:39
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.12:43
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2024-2033.12:47
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów na 2024 rok”.12:49
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kleszczów.12:50
10.
Rozpatrzenie skargi na sposób rozstrzygnięcia wniosku o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe.13:09
12.
Informacja na temat skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr LXVII/792/2023 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 listopada 2023 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczącym się w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczów.13:13
14.
Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy Kleszczów na 2024 rok.13:14
15.
Informacja o udzielonych i rozliczonych w 2023 roku dotacjach na zadania wynikające z Prawa wodnego.13:15
16.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na LXVIII sesji w dniu 19 grudnia 2023 roku.13:16
17.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.13:16
18.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.13:16
19.
Wolne wnioski i informacje.13:20
20.
Zamknięcie obrad.13:21