Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XXXIII Sesja w dniu 28 października 2021, godz. 17:00
33

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Druk Nr 480 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Skarbu Państwa. Druk Nr 481 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy Placu Kaszubskim, z bonifikatą. Druk Nr 482 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
5a)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. Druk Nr 483 - projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
6.
Informacja Burmistrza Miasta Rumi z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2020.
8.
Zakończenie obrad sesji.