Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLIII Sesja w dniu 2 sierpnia 2022, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” w formie współpracy publiczno-publicznej. Druk Nr 593 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. A. Formeli). Druk Nr 597 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. A. Formeli). Druk Nr 594 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Tysiąclecia). Druk Nr 596 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Stefana Batorego. Druk Nr 595 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, na rzecz Gminy Miejskiej Rumia, dwóch mieszkań chronionych położonych w Rumi przy ul. Jeziornej. Druk Nr 598 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej, w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę z mocy prawa (ul. Sabata). Druk Nr 599 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi. Druk Nr 588 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 601 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 600 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Załączniki
Druk Nr 600
a)
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 602 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Załączniki
Głosowanie
13.
Zakończenie obrad sesji.