Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 20 października 2022, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.5.10.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.13:05
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.13:06
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III - część B,14:14
b)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Czmoń, w rejonie ulic: Polnej, Strażackiej i Lipowej oraz dla działek o numerach ewidencyjnych: 354, 466, 480 i 490, gmina Kórnik,14:22
c)
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Robakowo, w rejonie ulic: Szkolnej, Poznańskiej i Szerokiej do rowu składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 177/1 i 177/2, gmina Kórnik,14:24
d)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki,14:25
e)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Mościenica obręb Skrzynki,14:26
4.
Zapoznanie się z wnioskami o ustalenie warunków zabudowy.14:40
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.15:25
a)
zapoznanie się z pismami
Załączniki
123
6.
Zakończenie posiedzenia.15:25