Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXX Sesja w dniu 30 maja 2023, godz. 16:00, w w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Mickiewicza 2a w Sokółce (aula multimedialna).
EO.O.0002.70.2023BK

Dyskusja

2.
Przyjęcie protokołu:
a)
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 3 czerwca i 9 czerwca 2020 roku
b)
z XXV sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 czerwca 2020 roku
c)
z XXVI sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 czerwca 2020 roku
d)
z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2020 roku
e)
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 25 sierpnia i 29 sierpnia 2020 roku
f)
z XXIX sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 października 2020 roku
g)
z XXXII sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 października 2020 roku
h)
z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 października 2020 roku
i)
z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2020 roku
j)
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 21 stycznia 2021 roku
k)
z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 lutego 2021 roku
l)
z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 25 lutego 2021 roku
3.
Informacja na temat modernizacji ciepłowni na Os. Zielonym w Sokółce.
4.
Projekt uchwały sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Sokółce dotyczącego zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gminie Sokółka oraz prawa własności budynku gospodarczego.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036.
7.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie gminy Sokółka.
8.
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
9.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Drahle w gminie Sokółka.
10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kamionka Nowa, Kamionka Stara i Drahle w gminie Sokółka.
11.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bohoniki w gminie Sokółka.
12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sokółka przy ul. Targowej, części ul. Białostockiej, ul. 3-go Maja i ul. Ogrodowej w gminie Sokółka.
13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sokółka przy ul. Dolnej w gminie Sokółka.
14.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sokółka przy ul. Majowej i Osiedle Zielone w gminie Sokółka.
15.
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sokółka na rok 2023.
16.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sokólskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokółce.
17.
Zamknięcie sesji.