Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / Radni
XXXV Sesja w dniu 28 września 2021, godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Kleszczowie
RG.0002.8.2021

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.10:25
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kleszczów dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.10:51
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów w Posterunku Policji w Kleszczowie Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.10:57
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dębina.10:59
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Łękińsko.11:00
9.
Rozpatrzenie skargi dotyczącej sposobu prowadzenia inwestycji - budowa ronda przy skrzyżowaniu ul. Leśnej, Akacjowej w miejscowości Łękińsko gm. Kleszczów.11:47
11.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2021 roku.12:02
12.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XXXIV sesji w dniu 20 sierpnia 2021 roku.12:04
13.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.12:35
14.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.12:35
15.
Wolne wnioski i informacje.13:01
16.
Zamknięcie obrad.13:01