Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XLV Sesja w dniu 14 września 2022, godz. 17:00
45

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 612 – projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
a)
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXV/484/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 618 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Głosowanie
b)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIII/171/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019 r. w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja. Druk Nr 617 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
c)
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Rumia Ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ Rumia”. Druk Nr 619 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
Załączniki
Głosowanie
4.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, z zastosowaniem bonifikaty Druk Nr 613 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 614 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji. Druk Nr 615 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLI/557/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi oraz w Uchwale Nr XLII/577/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLI/557/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 616 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
8.
Zakończenie obrad sesji.