Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / RadniXLIII Sesja w dniu 27 stycznia 2022, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
RG.0002.2.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.10:17
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2022 – 2025.15:25
Załączniki
Uchwała.XLIII.546.2022.2022-01-27XLIII/546/2022Zarządzenie nr 0050.40.2021UCHWALA_WA-0031-II-226-21_1_aktZarządzenie nr 0050.49.2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznejautopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2025Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Wniosek (zmiana na przedsięwz...)Głosowanie
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na 2022 rok.16:18
Załączniki
Uchwała.XLIII.547.2022.2022-01-27XLIII/547/2022Zarządzenie nr 0050.41.2021UCHWALA_WA-0031-II-225-21_1_aktautopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kleszczów na 2022 rokautopoprawka do budżetu nr 106Wniosek (autopoprawka nr 1)Wniosek (autopoprawka nr 2)Wniosek (autopoprawka nr 3)Wniosek (autopoprawka nr 4)Wniosek (autopoprawka nr 5)Wniosek (autopoprawka nr 6)Wniosek (autopoprawka nr 7)Wniosek (autopoprawka nr 8)Wniosek (autopoprawka nr 9)Wniosek (autopoprawka nr 10)Wniosek (autopoprawka nr 11)Wniosek (autopoprawka nr 12)Wniosek (autopoprawka nr 13)Wniosek (autopoprawka nr 14)Wniosek (autopoprawka nr 15)Wniosek (autopoprawka nr 16)Wniosek (autopoprawka nr 17)Wniosek (autopoprawka nr 18)Wniosek (autopoprawka nr 19)Wniosek (autopoprawka nr 20)Wniosek (autopoprawka nr 21)Wniosek (autopoprawka nr 22)Wniosek (autopoprawka nr 23)Wniosek (autopoprawka nr 24)Wniosek (autopoprawka nr 25)Wniosek (autopoprawka nr 26)Wniosek (autopoprawka nr 27)Wniosek (autopoprawka nr 28)Wniosek (autopoprawka nr 29)Wniosek (autopoprawka nr 30)Wniosek (autopoprawka nr 31)Wniosek (autopoprawka nr 32)Wniosek (autopoprawka nr 33)Wniosek (autopoprawka nr 34)Wniosek (autopoprawka nr 35)Wniosek (autopoprawka nr 36)Wniosek (autopoprawka nr 37)Wniosek (autopoprawka nr 38)Wniosek (autopoprawka nr 39)Wniosek (autopoprawka nr 40)Wniosek (autopoprawka nr 41)Wniosek (autopoprawka nr 42)Wniosek (autopoprawka nr 43)Wniosek (autopoprawka nr 44)Wniosek (autopoprawka nr 45)Wniosek (autopoprawka nr 46)Wniosek (autopoprawka nr 47)Wniosek (autopoprawka nr 48)Wniosek (autopoprawka nr 49)Wniosek (autopoprawka nr 50)Wniosek (autopoprawka nr 51)Wniosek (autopoprawka nr 52)Wniosek (autopoprawka nr 53)Wniosek (autopoprawka nr 54)Wniosek (autopoprawka nr 55)Wniosek (autopoprawka nr 56)Wniosek (autopoprawka nr 57)Wniosek (autopoprawka nr 58)Wniosek (autopoprawka nr 59)Wniosek (autopoprawka nr 60)Wniosek (autopoprawka nr 61)Wniosek (autopoprawka nr 62)Wniosek (autopoprawka nr 63)Wniosek (autopoprawka nr 64)Wniosek (autopoprawka nr 65)Wniosek (autopoprawka nr 66)Wniosek (autopoprawka nr 67)Wniosek (autopoprawka nr 68)Wniosek (autopoprawka nr 69)Wniosek (autopoprawka nr 70)Wniosek (autopoprawka nr 71)Wniosek (autopoprawka nr 72)Wniosek (autopoprawka nr 73)Wniosek (autopoprawka nr 74)Wniosek (autopoprawka nr 75)Wniosek (autopoprawka nr 76)Wniosek (autopoprawka nr 77)Wniosek (autopoprawka nr 78)Wniosek (autopoprawka nr 79)Wniosek (autopoprawka nr 80)Wniosek (autopoprawka nr 81)Wniosek (autopoprawka nr 82)Wniosek (autopoprawka nr 83)Wniosek (autopoprawka nr 84)Wniosek (autopoprawka nr 85)Wniosek (autopoprawka nr 86)Wniosek (autopoprawka nr 87)Wniosek (autopoprawka nr 88)Wniosek (autopoprawka nr 89)Wniosek (autopoprawka nr 90)Wniosek (autopoprawka nr 91)Wniosek (autopoprawka nr 92)Wniosek (autopoprawka nr 93)Wniosek (autopoprawka nr 94)Wniosek (autopoprawka nr 95)Wniosek (autopoprawka nr 96)Wniosek (autopoprawka nr 97)Wniosek (autopoprawka nr 98)Wniosek (autopoprawka nr 99)Wniosek (autopoprawka nr 100)Wniosek (autopoprawka nr 101)Wniosek (autopoprawka nr 102)Wniosek (autopoprawka nr 103)Wniosek (autopoprawka nr 104)Wniosek (autopoprawka nr 105)Wniosek (autopoprawka nr 106)Głosowanie
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych.16:21
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej oraz zmianie przebiegu drogi gminnej.16:24
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice.16:27
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczów.16:31
9.
Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.16:31
10.
Informacja o udzielonych i rozliczonych w 2021 roku dotacjach na zadania wynikające z Prawa wodnego.16:31
12.
Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Gminy Kleszczów na 2022 rok.16:32
13.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na XLI sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku oraz na XLII sesji w dniu 18 stycznia 2022 roku.16:33
14.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.16:33
15.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.16:33
16.
Wolne wnioski i informacje.16:43
17.
Zamknięcie obrad.16:43